13
shared

เขื่อนพิมายแห้งหนักสุดรอบ 50 ปี

15 กรกฎาคม 2562 09:55 2421
เข้าขั้นวิกฤต! เขื่อนพิมายน้ำแห้งขอดเหลือน้ำไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านสามารถเดินข้ามไปมาได้ แล้งหนักสุดในรอบ 50 ปี

วันที่ 15 ก.ค.62 สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยปริมาณน้ำภายในเขื่อนกักเก็บน้ำอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา พบว่าแห้งขอดจนชาวบ้านสามารถเดินข้ามไปมาได้ นับว่าแล้งหนักสุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์อำเภอพิมาย ไม่สามารถเปิดประตูเขื่อนปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีจำนวน 2 หมื่นไร่ ที่อยู่ท้ายเขื่อนพิมายได้ 


ทำให้เกษตรกรใน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าหลวง ตำบลชีวาน ตำบลดงใหญ่ และ ตำบลกระชอน ได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก  ขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร ต้นข้าวนาปีเหี่ยวเฉายืนต้นตายเกือบทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนานทำให้ปริมาณน้ำแห้งขอดที่เกษตรกรกำลังประสบ และชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในขณะนี้ทำให้ไม่มีน้ำเติมเข้าเขื่อน จนล่าสุด ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายเหลือไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ 


อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำที่แห้งขอดกลับส่งผลดีทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการงมหอยแครง หอยนาขาย โดยใช้เวลาว่างลงไปงมหอยนาและหอยแครงที่อยู่บริเวณเขื่อนพิมาย นำไปประกอบอาหารรับประทาน หากได้ปริมาณมากก็จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวช่วงวิกฤติแล้งนี้