5
shared

เวียดนามเล็งปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 5.5% ปีหน้า

14 กรกฎาคม 2562 17:29 561
เวียดนามจะปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของภาคเอกชนตามภูมิภาคที่ 5.5% ในปีหน้า หวังมาตรฐานครองชีพสะดวกสะบายมากขึ้น

วันนี้ ( 14 ก.ค. 62 )จากการตัดสินใจล่าสุดของคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติเวียดนาม อัตราค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานในภูมิภาคที่ 1 เขตเมือง ที่ประกอบด้วย กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ จะกำหนดให้เพิ่มขึ้นเป็น 4.42 ล้านด่งต่อเดือน (ประมาณ 5,900 บาทต่อเดือน) ขณะที่ภูมิภาคที่ 2 คือส่วนของพื้นที่ชนบทของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยเขตเมืองของนครใหญ่ในประเทศ เช่น นครเกิ่นเธอ นครด่าหนัง และนครหายฟ่อง กำหนดเพิ่มเป็น 3.92 ล้านด่งต่อเดือน (ประมาณ 5,200 บาทต่อเดือน) เวียดนามนิวส์รายงาน

เงินเดือนขั้นต่ำสำหรับแรงงานในภูมิภาคที่ 3 ที่ประกอบด้วย เมืองและอำเภอต่างๆ ของ จ.นีงบิ่ง จ.บั๊กซยาง และ จ.หายเซวือง ทางภาคเหนือของประเทศ คาดว่าจะเพิ่มเป็น 3.43 ล้านด่งต่อเดือน (ประมาณ 4,570 บาทต่อเดือน) และในภูมิภาคที่ 4 คือ พื้นที่ที่เหลือของประเทศ คาดว่าจะปรับเพิ่มเป็น 3.07 ล้านด่งต่อเดือน (ประมาณ 4,080 บาทต่อเดือน)

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม ระบุว่า อัตราเงินเดือนขั้นต่ำในปัจจุบัน ตอบสนองมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำของแรงงานเพียง 95% เท่านั้น ซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงในปีหน้าจะช่วยให้การใช้ชีวิตของแรงงานมีความสบายมากขึ้น

เวียดนามปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำตามภูมิภาคที่ 7.3% ในปี 2560 6.5% ในปี 2561 และ 5.3% ในปี 2562 เวียดนามไม่อนุญาตให้บริษัทในประเทศจ่ายเงินเดือนแรงงานต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ส่วนเงินเดือนที่จ่ายให้แก่พนักงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวะควรสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอย่างน้อย 7%.

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง