9
shared

'อุตตม' ขู่ฟ้องกลับหากอภิปรายบิดเบือนจนเสียหาย

13 กรกฎาคม 2562 15:25 912
'อุตตม' ขู่ดำเนินการตามกฎหมายหากอภิปรายคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย จนบิดเบือนทำให้เกิดความเสียหาย

วันนี้ (13ก.ค.62) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีเป็น 1 ในรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านเตรียมรับน้องใหม่อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรี ว่า ที่ผ่านมาตนได้เคยชี้แจงเรื่องคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยไปแล้วว่าเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนทางยุติธรรมในชั้นศาล ตนผ่านมาทุกขั้นตอนแล้ว โดยชี้ชัดเจนว่าตนไม่ได้กระทำความผิด ดังนั้นตนถือว่าเรื่องนี้ผ่านขั้นตอนมาหมดแล้ว และตนมีความบริสุทธิ์ การซักถามทั้งหลายตนเข้าใจ และก็ได้ชี้แจง แต่หากถึงขั้นนำไปบิดเบือนมากไปจนทำให้เกิดความเสียหาย ตนก็จะพิจารณาว่าจะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่ หากจะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางในสภาฯ ตนก็พร้อมตอบ เพราะถือเป็นหน้าที่และพร้อมชี้แจงเช่นเดียวกับรัฐมนตรีทุกคน และไม่ได้รู้สึกหนักใจ