ยูนิเซฟแพร่คลิปฝุ่นPM2.5กระทบสุขภาพเด็ก

15:10 14 มกราคม 2562 626
ยูนิเซฟแพร่คลิปฝุ่นPM2.5สุดอันตรายต่อสุขภาพเด็กนอกจากเป็นบ่อเกิดโรคแล้วยังมีผลต่อสติปัญญาตลอดชีวิต

วันนี้(14ม.ค.62)ยูนิเซฟเผยแพร่คลิปให้ความรู้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  อันตรายต่อร่างกายของเด็กเนื่องจากสามารถลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้เป็นเวลานาน มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ และมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดเม็ดเลือด

 

ดังนั้นเมื่อเด็กเล็กหายใจเอา PM 2.5 เข้าไป ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ ก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านจมูก หรือ ปาก จากนั้นก็จะกระจายเข้าสู่ระบบร่างกาย ผ่านถุงลมในปอด และเข้าสู่เส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงอวัยวะทุกส่วน ฝุ่นจึงทะลุทะลวงผ่านเข้าสู่ระบบกระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกายรวมทั้งสมองและหัวใจ ทำให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง

 

แม้กระทั่งทารกในครรภ์ หากแม่สัมผัสกับอนุภาค PM2.5 ก็จะทำให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ และยังมีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กอีกตลอดชีวิต ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ มีลักษณะขรุขระคล้ายสำลี นอกจากจะผ่านเข้าระบบเลือดในร่างกายแล้ว ยังเป็นพาหะนำสารอื่นๆ ที่เป็นพิษเข้ามาในร่างกายด้วย ไม่ว่าจะเป็น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็งอื่นๆ อีกจำนวนมาก

 

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็ง จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง หากสูดดมเข้าไปเป็นเวลานาน จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และหากสะสมอยู่ในอวัยวะนานฯๆ ก็จะก่อให้เกิดมะเร็ง และทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในประเทศไทย ประมาณ 50,000 รายต่อปี