5
shared

ธอส.เปิดจองสลากออมทรัพย์ใบละ1ล้านบาท

13 กรกฎาคม 2562 10:08 2138
ธอส.เปิดจองสลากออมทรัพย์ใบละ1ล้านบาท

ธอส.เปิดจองสลากออมทรัพย์ใบละ1ล้านบาท เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาทระหว่าง 22 ก.ค. – 15 ส.ค. 62

วันนี้ (12ก.ค.62) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำโครงการสลากออมทรัพย์ ธอส. ว่า หลังจากที่ธนาคารจะได้สลากจำหน่ายชุดแรก คือสลากออมทรัพย์ ธอส. แบบพรีเมียม ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย หรือคิดเป็นกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีลูกค้าประชาชนติดต่อสอบถามและแสดงความสนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารเพราะต้องการที่จะซื้อสลากดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ธนาคารจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์รับโชค” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจซื้อสลากกับ ธอส. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ โดยการเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท เพื่อจองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วย ต่อ 1 ราย และยังได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดบัญชีได้ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากมีผู้จองซื้อสลากเกิน 27,000 หน่วย ธนาคารจะทำการ Random ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และจะประกาศให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากฝากเงินให้ครบตามจำนวนหน่วยที่ได้รับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดต่อไป


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง