3
shared

สคร.จับตางบลงทุนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

12 กรกฎาคม 2562 17:10 137
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เผย 8 เดือน รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 105,346 ล้านบาท พร้อมติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใกล้ชิด

วันนี้ ( 12 ก.ค. 62) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 45 แห่ง อย่างใกล้ชิด   เพื่อเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมาย และกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี พร้อมทั้งสานต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จ โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 105,346 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

ทั้งนี้  รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเร่งลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่  โดยมีโครงการสำคัญที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค  แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี  ยังมีโครงการสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง