นักวิชาการชี้ "ชุดไปรเวท" ฉีกกรอบความคิด เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในเด็ก

14:10 12 มกราคม 2562 328
หลากหลายความเห็นถึงกระแสการใส่ชุดไปรเวทที่ รร.กรุงเทพคริสเตียนกำหนดให้นักเรียนใส่ทุกวันอังคาร เพื่อศึกษาวิจัยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพัฒนาการของเด็ก

 

หลากหลายความเห็นถึงกระแสการใส่ชุดไปรเวทที่ รร.กรุงเทพคริสเตียนกำหนดให้นักเรียนใส่ทุกวันอังคาร เพื่อศึกษาวิจัยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการด้านการศึกษามองว่า การใส่ชุดไปรเวทจะทำให้เด็กกล้าแสดงออกถึงตัวตนและตะหนักถึงกาลเทศะที่เหมาะสมในสังคมได้