0
shared

เรื่องนี้มีอยู่ว่า : วงดนตรีไทยออทิสติกวงแรกของโลก “วงอรุณจันทรา”

10 เมษายน 2562 02:30 133
เรื่องนี้มีอยู่ว่า ซีรีส์ We can doวันนี้เป็นเรื่องราวของวงดนตรีไทยวงแรกของโลก ที่นักดนตรีเป็นเด็กออทิสติกทุกคน ซึ่งน้องๆจะมาแสดงความสามารถให้ทุกท่านได้เห็นความไพเราะของดนตรีวงออทิสติกนี้ไม่น้อยไปกว่าวงดนตรีไทยอื่นๆ

 

เรื่องนี้มีอยู่ว่า ซีรีส์ We can doวันนี้เป็นเรื่องราวของวงดนตรีไทยวงแรกของโลก ที่นักดนตรีเป็นเด็กออทิสติกทุกคน ซึ่งน้องๆจะมาแสดงความสามารถให้ทุกท่านได้เห็นความไพเราะของดนตรีวงออทิสติกนี้ไม่น้อยไปกว่าวงดนตรีไทยอื่นๆ ผลงานการบรรเลงดนตรีไทยจากน้องๆออทิสติกจะเป็นอย่างไร ติดตาม ใน "เรื่องนี้มีอยู่ว่า" กับซีรีส์พิเศษ We can do

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง