3
shared

กกพ.ตรึงค่าเอฟทีต่ออีก 4 เดือน

11 กรกฎาคม 2562 14:08 145
ค่าไฟไม่ขึ้น! คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติใช้งบ 9,000 ล้านบาท ตรึงค่าเอฟทีต่ออีก 4 เดือน หวังช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562  จำนวน -11.60 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน

โดยกกพ.พยายามรักษาค่าเอฟทีในระดับเดิม  เนื่องจากไม่ต้องการให้ปัจจัยค่าไฟฟ้ามากระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจไทย  ในช่วงที่ภาวะการส่งออกของประเทศชะลอตัวลงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของภาวะการค้าโลก คาดว่า จะใช้เงินประมาณ 9,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการบริหารจัดการค่าเอฟที

 อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจไม่ปรับเพิ่มค่าเอฟทีในรอบนี้  เป็นการบริหารจัดการภายใต้ปัจจัยหลักๆทางด้านต้นทุนขาขึ้น ที่ยังคงมีความผันผวน และกดดันต่อค่าเอฟที

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง