1
shared

เปิดรายชื่อคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 36 คน

10 กรกฎาคม 2562 18:19 309
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 36 คน

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง