เม็ดเงินโฆษณา “สื่อดิจิทัล” โตก้าวกระโดด รับ “ดิจิทัล ไลฟ์”

13:11 9 มกราคม 2562 453
ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาเสพสื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ทำให้เม็ดเงินโฆษณา “สื่อดิจิทัล” เติบโตอย่างก้าวกระโดด

 

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาเสพสื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ทำให้เม็ดเงินโฆษณา “สื่อดิจิทัล”  เติบโตอย่างก้าวกระโดด ล่าสุด มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40 คิดเป็น มูลค่าเฉียด 15,000 ล้านบาท