2
shared

สุดเจ๋ง! สถานบริการซักผ้าที่จีนติดชิพผ้าห่ม-ผ้าปูที่นอนเพื่อให้ข้อมูลลูกค้า

9 กรกฎาคม 2562 20:25 101
สถานที่ให้บริการซักผ้าในมณฑลหูเป่ยของจีนติดชิพบนผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอน เพื่อให้ลูกค้าของโรงแรมต่างๆสามารถสแกนข้อมูลเกี่ยวกับการจองโรงแรม และข้อมูลการซักผ้าดังกล่าว

วันนี้ (9 ก.ค.62) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถานที่ให้บริการซักผ้าในเมืองอู๋ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน นำเทคโนโลยีอิน เตอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (Internet of Things) มาใช้ เพื่อช่วยในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรม รวมถึงข้อมูลการซักผ้าห่ม, ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวที่มีไว้บริการตามโรงแรมต่างๆ โดยมีการติดชิพขนาดเล็กที่ทนทานต่อน้ำและอุณหภูมิสูงไว้บนผ้าเหล่านั้น ซึ่งพนักงานที่ทำหน้าที่ซักผ้า หรือ ลูกค้าของโรงแรมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนชิพเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจองห้องพัก และเวลาที่ผ้าต่างๆ ถูกนำไปซัก หรือถูกเก็บออกไปจากโรงแรมได้


ในส่วนของกระบวนการซักผ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยพนักงานซักผ้าเพียงแค่แยกผ้าที่ยังไม่ได้ซักวางบนสายพาน ส่วนผ้าที่ซักแล้วให้วางบนเครื่องปูผ้าอัตโนมัติและใส่ผ้าที่พับแล้วลงในภาชนะบรรจุ จากนั้นห้องตรวจสอบความเรียบ ร้อยจะอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของผ้าเหล่านั้นได้ในทันทีจากชิพที่ติดอยู่ซึ่งช่วยให้ประหยัดแรงงาน รวมถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในการซักผ้าด้วย


นอกจากนี้ เครื่องซักผ้าที่ใช้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่เพียงติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถช่วยลดมลพิษจากน้ำได้เท่านั้น แต่ยังใช้น้ำบริ สุทธิ์ที่ผ่านการกลั่นถึง 2 ครั้งในการซักซึ่งที่ช่วยให้ผ้าสะอาดและนุ่มขึ้นด้วย โดยเมืองอู๋ฮั่นกำลังวางแผนที่จะสร้างสถานที่ให้บริการซักล้างเพิ่มขึ้นในอนาคต