สืบสานงานพัฒนา(06/01/62)

13:52 6 มกราคม 2562 1,383
สืบสานงานพัฒนา(06/01/62)ตอนเพิ่มประสิทธิภาพบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่

สืบสานงานพัฒนา(06/01/62)ตอนเพิ่มประสิทธิภาพบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์