2
shared

น่าห่วง! ประชาชน 30-40 % มองอาชีพที่ทำไม่มั่นคง

7 กรกฎาคม 2562 18:13 436
สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเผยตัวเลขว่างงานพุ่ง ร้อยละ 35 – 40 ระบุงานที่ทำไม่มีความมั่นคง

วันนี้ (7ก.ค.62) นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ของหา ง่าย ของหา ยาก ไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,288 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 1 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบประเด็นที่น่าพิจารณาหลายประเด็น ได้แก่ เมื่อถามถึงประสบการณ์ที่เคยพบเห็น แรงงานต่างด้าว ทำกับข้าวขาย แย่งอาชีพคนไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.9 ระบุ หาง่าย ในขณะที่ร้อยละ 23.1 ระบุ หายาก

อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม เมื่อถามถึงประสบการณ์ที่เคยเห็น งานดีมีเงินดี มั่นคงสำหรับคนไทย พบว่า ส่วนน้อยหรือร้อยละ 16.0 ระบุ หาง่าย ในขณะที่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.0 ระบุ หายาก ที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อถามว่า คนไทยตกงาน โรงงานใช้เทคโนโลยีแทนแรงงาน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.2 ระบุ หาง่าย ในขณะที่ส่วนน้อยหรือร้อยละ 18.8 ระบุ หายาก

ความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ข้อมูลล่าสุดที่ค้นพบประชาชนประมาณร้อยละ 10 ว่างงาน ไม่ใช่ตัวเลขร้อยละ 1 ที่ว่างงาน และประชาชนที่ถูกศึกษาร้อยละ 35 – 40 ที่ระบุงานที่ทำไม่มีความมั่นคง  


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง