2
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาสน์ถึงปธน.มาลาวี

6 กรกฎาคม 2562 20:06 137
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาสน์อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีมาลาวี เนื่องในวันเอกราชและวันสาธารณรัฐมาลาวี

วันนี้ (6ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯนายอาเทอร์ พีเทอร์ มูทารีคา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี กรุงลิลองเว  ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลาวี

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง