9
shared

เพิ่มโทษแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารปรับ 5,000 บ.

6 กรกฎาคม 2562 13:19 440
เพิ่มโทษแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารปรับ 5,000 บ.

กรมการขนส่งทางบก เผย รวมร่างพรบ.ฉบับใหม่แล้วเสร็จ โดยเพิ่มบทลงโทษรถแท็กซี่ที่กระทำความผิดและปฏิเสธผู้โดยสารให้สูงขึ้น

วันนี้(ุ6 ก.ค.62)นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงการปรับแก้กฎหมายด้วยการรวมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ.ที่นำกฎหมาย2 ฉบับคือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบกพ.ศ.2522 รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน ว่า ขณะนี้ทางกรมการขนส่งทางบกได้ปรับแก้เนื้อหารายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเสนอให้รัฐบาลใหม่นำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ทั้งนี้ พ.ร.บ.การขนส่งฉบับ พ.ศ. จะมีการเพิ่มบทลงโทษรถแท็กซี่ที่กระทำความผิดและปฏิเสธผู้โดยสารให้สูงขึ้น จากโทษเดิมมีการปรับสูงสุด 2,000 บาท เป็นบทลงโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยเบื้องต้น กฎหมายใหม่ จะมีบทลงโทษปรับรถแท็กซี่ตามกฎหมายขนส่ง หากปฏิเสธผู้โดยสารพนักงานขับรถโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท ผู้ประกอบการปรับไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้เป็นบทลงโทษมาตรฐานเดียวกันกับรถโดยสารสาธารณะ เช่นรถทัวร์ รถตู้โดยสารสาธารณะ เนื่องจากรถแท็กซี่มีบทลงโทษต่ำ


ขณะเดียวกัน จะพิจารณาทำการให้บริการของแกร็บให้ถูกกฎหมาย ซึ่งจะต้องนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขกฎหมายด้วย 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง