2
shared

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.สหรัฐฯ เนื่องในวันเอกราช

4 กรกฎาคม 2562 20:15 168
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา

วันนี้ (4 ก.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ความว่า

 ฯพณฯ นายโดนัลด์ เจ.ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรุงวิชิงตัน ดี.ซี.

ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีประวัติความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกว่าสองศตวรรษในฐานะมิตรประเทศที่มั่นคงต่อกันประเทศทั้งสองได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการทุกๆด้านเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธภาพอันพิเศษยิ่งนี้ จะยังคงดำเนินต่อไปและจะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการทุกๆด้าน ให้เพิ่มพูนสืบไปในภายภาคหน้า


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง