3
shared

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.วันเอกราชสาธารณรัฐเบลารุส

3 กรกฎาคม 2562 20:12 126
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส

วันนี้ (3 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายอะเล็กซานเดอร์ ลูกาเซนกา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส กรุงมินส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐเบลารุสจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรี และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้เพิ่มพูนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง