4
shared

นกแอร์เล็งเปิดเส้นทางบิน"ดอนเมือง-เบตง"

3 กรกฎาคม 2562 15:23 116
สายการบินนกแอร์ เล็งเปิดบินเส้นทาง "ดอนเมือง-เบตง" เชื่อมการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย โดยมองตลาดท่องเที่ยวมีโอกาสต่อเนื่อง

        นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ขณะนี้นกแอร์กำลังศึกษาเส้นทางบินในประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม จากการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้และเชื่อมโยงเครือข่ายการบินไปสู่แหล่งท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย นกแอร์จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการเปิดเส้นทางบิน “ดอนเมือง-เบตง” เนื่องจาก อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมพื้นเมือง ต่างๆ

          ทั้งนี้ เมืองเบตงเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุด อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย โดยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีจุดหมายปลายทางสู่จังหวัดยะลาและอำเภอเบตงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ การก่อสร้างสนามบินแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 85% และคาดว่าจะสร้างเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกันยายน 2562 ก่อนจะสามารถทำการบินได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563

          สำหรับ ปัจจุบันสายการบินนกแอร์มีเส้นทางบินในประเทศทั้งหมดจำนวน 23 จากสนามบินดอนเมือง และเส้นทางบินตรงจากเชียงใหม่ไปยังอุดรธานี และอุบลราชธานี อีก 2 เส้นทาง รวมเป็น 25 เส้นทาง 

นอกจากนี้ นกแอร์ยังมีบริการต่อรถ (Fly ’n’ ride) บินลงสนามบินและต่อรถไปยังเมืองที่ห่างจากสนามบิน หรือ จังหวัดที่ไม่มีสนามบินจำนวน 24 เส้นทาง พร้อมมีบริการต่อเรือ (Fly ’n’ Ferry) บินลงสนามบินและต่อเรือไปยังเกาะต่างๆ อีกจำนวน 9 เส้นทาง และมีเส้นทางต่างประเทศบินตรงจากสนามบินดอนเมือง 2 เส้นทาง ได้แก่ ย่างกุ้ง (พม่า), โฮจิมินห์ (เวียดนาม)