3
shared

นักท่องเที่ยวไทยเฮ! ไต้หวันประกาศต่ออายุฟรีวีซ่า

3 กรกฎาคม 2562 10:53 225
นักท่องเที่ยวไทยเฮ! ไต้หวันประกาศต่ออายุฟรีวีซ่า อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 อยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 14 วัน

วันนี้ (3ก.ค.62) กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ได้ประกาศต่ออายุมาตรการฟรีวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 โดยอยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 14 วัน

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ระบุว่าตั้งแต่ที่รัฐบาลได้ให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าแก่ประเทศเป้าหมายตามนโยบาย “มุ่งใต้ใหม่” ในปี 2559 เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้มาท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปีที่แล้วก็มียอดจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศเป้าหมายมากเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 13.61% แสดงให้เห็นว่า นโยบายฟรีวีซ่าดังกล่าวเป็นผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวัน

ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่จากภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและสายการบิน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง