2
shared

ราคาทองพุ่ง 350 บาท รูปพรรณขายออก 21,100

3 กรกฎาคม 2562 09:40 91
ราคาทองปรับขึ้น 350 บาท ทองคำแท่งขายออก 20,600 บาท รูปพรรณขายออก 21,100 บาท

วันนี้ ( 3 ก.ค.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.27 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,500.00  บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 20,600.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 20,132.48 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 21,100.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงปรับขึ้น 350 บาท