3
shared

ส่งแอพฯสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานมือถือ

2 กรกฎาคม 2562 14:52 122
กสทช.พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำรวจพฤติกรรมการใช้งานงานมือถือ ให้ผู้ใช้ตรวจสอบการใช้งานของตนเอง หวังต่อยอดการใช้งานในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดตัวแอพพลิเคชั่นชื่อว่า ”พฤติมาตร” เป็นครั้งแรก  โดยว่าจ้างหน่วยงานภาครัฐออกแบบและพัฒนาแอพฯขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่จากกลุ่มเป้าหมาย  โดยกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นที่คัดเลือกมาจากความร่วมมือของโอเปอร์เรเตอร์ทั้ง 5 รายประกอบด้วย ทรู ดีแทค เอไอเอส ทีโอท และแคท รวม 4,500 รายทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน มีทุกกลุ่มอายุ  กระจายทุกภาคทั่วประเทศ


นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ยืนยันว่า แอพพลิเคชั่น”พฤติมาตร” ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง โดยที่ผู้บริโภคสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งข้อมูลประวัติการใช้งานจะได้รู้เท่าทัน และสามารถปรับแพ็คเกจหรือโปรโมชั่นโทรศัพท์ให้เหมาะกับการใช้งานของตนเอง  


ซึ่งการออกแบบแอพพลิเคชั่น"พฤติมาตร" ได้คำนึงถึงการใช้งานที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน โดยหน้าจอหลักจะแสดงข้อมูลประจำวัน 3 ส่วน ได้แก่ 1.ปริมาณการใช้บริการ การโทร SMS และ MMS 2.ปริมาณการใช้บริการ Upload / Download และ 3.ปริมาณการใช้งานกลุ่มแอพพลิเคชั่นวันนี้ และในรอบ 7 วันที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดง 5 อันดับแอพพลิเคชั่นที่มีการใช้งานสูงสุดประจำวัน


ทั้งนี้ ทางกสทช.ยืนยันว่า ข้อมูลที่นำมาใช้จะมีความปลอดภัย และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อความจาก SMS หรือ MMS บทสนทนาในแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ รหัสผ่าน รูปภาพ คลิปวีดีโอต่างๆ  คาดว่าจะสรุปข้อมูลการใช้งานแอพฯบนมือถือได้ไตรมาส 4 ปีนี้  เพื่อนำไปใช้วางแผนเชิงนโยบายต่อไป รวมทั้งจะเปิดกว้างให้กลุ่มอื่นๆดาวโหลดแอพฯไปใช้กับสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ได้ในเร็วๆนี้  ส่วนระบบ IOS ยังต้องเจรจากับทางแอปเปิล ที่มองว่าเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง