เทคโนโลยี VR ดันอุตสาหกรรมเกมโตรับ 5G

09:37 26 ธันวาคม 2561 266
เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเกมมากที่สุดในขณะนี้ เพราะให้ความรู้สึกเสมือนจริง และส่งผลให้อุตสาหกรรมเกมทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ วีอาร์ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเกมมากที่สุดในขณะนี้ เพราะให้ความรู้สึกเสมือนจริง และส่งผลให้อุตสาหกรรมเกมทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่นได้