1
shared

โพล ปชช. หนุนรัฐออกสลาก2 ตัว 3 ตัว สู้หวยใต้ดิน

30 มิถุนายน 2562 08:19 182
นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ หนุนรัฐออกสลาก 2 ตัว 3 ตัว สู้หวยใต้ดิน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกซื้อถูกกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยออกหวยรูปภาพแบบน้ำเต้าปูปลา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รัฐบาลจะออก หวย 2 ตัว 3 ตัว สู้กับหวยใต้ดิน”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเสี่ยงโชคของประชาชนในอดีต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.43 ระบุว่า เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 37.33 ระบุว่า เคยซื้อหวยใต้ดิน ร้อยละ 29.31 ระบุว่า ไม่เคยซื้อหวยทุกชนิด ร้อยละ 3.97 ระบุว่า เคยซื้อหวยหุ้น และร้อยละ 0.48 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ สลากออมสิน หวยกล่อง หวยออนไลน์ และหวยลาว

ส่วนการเสี่ยงโชคของประชาชนในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.33 ระบุว่า ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมาร้อยละ 38.76 ระบุว่า ซื้อหวยใต้ดิน ร้อยละ 6.85 ระบุว่า เลิกซื้อหวยทุกชนิดแล้ว ร้อยละ 2.81 ระบุว่า ซื้อหวยหุ้น และร้อยละ 0.22 ระบุอื่น ๆได้แก่ สลากออมสิน และหวยลาว 

ส่วนการเสี่ยงโชคของประชาชนในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.33 ระบุว่า ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมา              ร้อยละ 38.76 ระบุว่า ซื้อหวยใต้ดิน ร้อยละ 6.85 ระบุว่า เลิกซื้อหวยทุกชนิดแล้ว ร้อยละ 2.81 ระบุว่า ซื้อหวยหุ้น และร้อยละ 0.22 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ สลากออมสิน และหวยลาว

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่รัฐบาลจะออก หวย 2 ตัว 3 ตัว โดยมีรางวัลแจ๊กพ็อต เพื่อสู้กับหวยใต้ดิน พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.39 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อและถูกกฎหมาย มีโอกาสถูกรางวัลค่อนข้างสูง ขณะที่บางส่วนระบุว่าจะได้นำรายได้บางส่วนไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมบ้าง ดีกว่าให้ไปเข้ากระเป๋าเจ้ามืออย่างเดียว และหวยใต้ดินจะได้หมดไปหรือเบาลง รองลงมา ร้อยละ 16.86 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ทำให้ประชาชนงมงายมากขึ้น กังวลว่าจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว  ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากให้ยกเลิกระบบหวยทั้งหมด ร้อยละ 0.67 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ขอดูรายละเอียดในส่วนของรูปแบบการซื้อและผลตอบแทนที่ได้รับก่อน และร้อยละ 7.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ