0
shared

ราคาทองคงที่ รูปพรรณขายออกบาทละ 21,000

29 มิถุนายน 2562 09:24 68
ราคาทองคงที่ ทองคำแท่งขายออก 20,500 บาท รูปพรรณขายออก 21,000 บาท

วันนี้ (29 มิ.ย.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.13 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,400.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 20,500.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 20,026.36 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 21,000.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง