1
shared

ราคาทองขึ้น 200 บาท รูปพรรณขายออก 21,150

28 มิถุนายน 2562 09:43 64
ราคาทองปรับขึ้น 200 บาท ทองคำแท่งขายออก 20,650 บาท รูปพรรณขายออก 21,150 บาท

วันนี้ (28 มิ.ย.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.27 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,550.00  บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 20,650.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 20,177.96 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 21,150.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำปรับขึ้น 200 บาท