1
shared

น้ำมันทุกชนิด ปรับขึ้น40สต. เว้น E85 ขึ้น20สต.มีผลพรุ่งนี้

27 มิถุนายน 2562 17:44 61
ปตท. และบางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร

วันนี้ (27 มิ.ย. 62) บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย. 62)

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR และ บางจากฯ วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ 

- เบนซิน 95 อยู่ที่ 35.26 บาท/ลิตร

- แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.85 บาท/ลิตร

- แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 27.58 บาท/ลิตร

- E20 อยู่ที่ 24.84 บาท/ลิตร

- E85 อยู่ที่ 20.09 บาท/ลิตร

- ดีเซล อยู่ที่ 26.59 บาท/ลิตร

- ดีเซลพรีเมียม อยู่ที่ 30.19 บาท/ลิตร

- HSD-B10 อยู่ที่ 25.59

- HSD-B20 อยู่ที่ 21.59 บาท/ลิตร

ราคาขายปลีกดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพฯ