1
shared

โรงสีร้อง อคส.เบี้ยวค่าเช่าโกดังเก็บข้าวกว่าร้อยล้าน

27 มิถุนายน 2562 15:55 217
บริษัทเอกชน ร้องขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร หลัง อคส.ผิดสัญญาเช่าคลังสินค้าไม่ชำระหนี้ค่าเช่าคลังสินค้าเก็บข้าวที่รับจำนำกว่า 6 ปี


วันที่ 27 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร้องขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร


กรณี องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ผิดสัญญาเช่าคลังสินค้าไม่ชำระหนี้ค่าเช่าคลังสินค้าและค่าแรงกรรมกร เนื่องจาก อคส. กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้เช่าคลังสินค้าของบริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 ได้รับมอบข้าวสารจากโรงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล มาเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าของบริษัทฯ

 

แต่ อคส.มิได้จัดทำหนังสือสัญญาเช่าคลังสินค้า หลัง A1 และหลังA6 ให้แก่บริษัทฯ ไว้เป็นหลักฐานและบ่ายเบี่ยงมิได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าคลังสินค้า หลัง 13 และคลังสินค้าหลัง 2 ให้แก่บริษัทฯ เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างมาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,461,325 บาท


เพื่อให้การแก้ปัญหากรณีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้เชิญตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว 

โดย นายเจษฎา รักวนิชย์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร,กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับตัวแทนของผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส.โดยมีนายคมกิจ ขวัญทิพย์ธนสาร และคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 


โดยให้ทางฝ่ายบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆในที่ประชุม พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลของทางฝ่ายตัวแทนองค์กรคลังสินค้า เพื่อรายงานผลการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้ผู้เกี่ยวข้องระดับสูงได้รับทราบ เช่นสำนักงานอัยการสูงสุด องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมบัญชีกลาง เพื่อทำการเร่งรัดการแก้ปัญหาในทางสัญญาลงนาม การเบิกเงินให้ผู้ประกอบการ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือ 

ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการบริษัทฯ ยังขอสงวนสิทธิ์ ถ้ายังไม่ได้รับเงินค่าเช่าคลังสินค้า จะไม่ยินยอมให้นำข้าวออกจากบริษัทฯ

ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางผู้ประกอบการยังหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นไปได้ในการหารทางที่สำเร็จด้วยดี เพราะทางองค์การคลังสินค้ามีเงินสำรองในเรื่องนี้อยู่แล้ว  และทราบว่าทางนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้มอบนโยบายการระบายข้าวที่มีปัญหานี้ให้หมดไปภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ต่อไป

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง