2
shared

อย่าชะล่าใจ! พบผัก-ผลไม้มีสารพิษตกค้างเพียบ

27 มิถุนายน 2562 14:59 383
ไทยแพนเปิดผลตรวจผักกวางตุ้ง คะน้า กระเพรา ผักชี พริก ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง เกินมาตรฐานมากสุดicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง