2
shared

ยกเลิกแล้ว! ถอน 'ฮิโนกิแลนด์' ออกจาก10แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป!

27 มิถุนายน 2562 13:28 368
กลุ่มและเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ แจ้งกระทรวงวัฒนธรรม ถอนฮิโนกิแลนด์ ออกจาก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปแล้ว และเห็นว่า ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแห่ง และ อยากให้ใช้เสียงจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการยอมรับ

หลังภาคประชาชน ได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงวัฒนธรรม ให้พิจารณาถอน ฮิโนกิแลนด์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างเลียนแบบหมู่บ้านโบราณและปราสาทของประเทศญี่ปุ่น ออกจาก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

ล่าสุด วันนี้ (27 มิ.ย.62) นายชุติพนธ์ สารแปง แกนนำกลุ่มและเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีหลังสื่อตอบกลับมาแจ้งให้ทราบว่า ได้ยกเลิกประกาศผลการเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป โดยถอนชื่อ "ฮิโนกิแลนด์" จังหวัดเชียงใหม่ ออกจาก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปแล้ว โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง จึงขอยกเลิกประกาศการคัดเลือกดังกล่าว และทบทวนการคัดเลือกแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปทั้ง 10 แห่ง ใหม่อีกครั้ง เพื่อความครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป

นอกจากนี้ นายชุติพนธ์ ยอมรับว่า การที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ถอนรายชื่อออกไปนั้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงเสียงของประชาชนชาวเชียงใหม่ และได้ถอนทั้งหมดเพื่อมีการคัดเลือกใหม่จากพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปอีกมากมาย  อาทิ หอคำหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ และวัดเจดีย์หลวง ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวเชียงใหม่หากมีการเสนอคัดเลือกใหม่ โดยใช้เสียงจากประชาชนในพื้นที่ก็จะได้การยอมรับ

สำหรับแหล่งวัฒนธรรมต้องไป ประกอบด้วย  ดอยตุง จ.เชียงราย จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จ.นครราชสีมา ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี  สวนนงนุช จ.ชลบุรี หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี วู๊ดแลนด์ เมืองไม้ จ.นครปฐม เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ สยามนิรมิต กรุงเทพ และภูเก็ตแฟนตาซี จ.ภูเก็ต