6
shared

เปิด 32 รายชื่อ 6 พรรคร่วมรัฐบาล โดนคดีถือหุ้นสื่อ

27 มิถุนายน 2562 15:17 1243
เปิด 32 รายชื่อ 6 พรรคร่วมรัฐบาล ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้วินิจฉัยคดีถือหุ้นสื่อวันนี้ (27มิ.ย.62) จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คุณสมบัติ ส.ส.รวม 41 คน จาก 6 พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล จากกรณีถือครองหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องไว้วินิจฉัย 32 คน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (5) ทั้งนี้ ศาลได้เปิดโอกาสให้ทั้ง 32 คนชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน ขณะเดียวกัน กรณีนี้ ยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้อง 32 คน มีกรณีตามที่ถูกร้องในชั้นนี้ จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขให้หยุดปฏิบัติหน้าที่


สำหรับรายชื่อ 32 ส.ส.ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้วินิจฉัยประกอบด้วย  เริ่มจากพรรคแกนนำตั้งรัฐบาล คือพรรคพลังประชารัฐจำนวน  21 คนอาทิ  1 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  2.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  3. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร  ส.ส.บัญชีรายชื่อ  4. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม.  5 นางกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี  6. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. 7. นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และน.ส.ภาดา วรกานนท์ ส.ส.กทม.ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ 7  คน อาทิ  1. น.ส.จิตรภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ  2. นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  3. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา 4  นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 


ส่วนพรรคเล็กร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรคประกอบด้วย  พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ราย คือ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติพัฒนา 1 ราย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคประชาภิวัฒน์ 1 ราย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  

ขณะที่ รายชื่อ 9 คน ประกอบด้วย นายศาสตรา ศรีปาน ,นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์, นางสาวภริม พูลเจริญ,นางสาวปารีณา ไกรคุป ,นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ,นายจักรพันธ์ พรนิมิต, นายกรณ์ จาติกวนิช ,นายประมวล พงศ์ถาวรเดช และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ศาลไม่รับคำร้องพิจารณาไว้วินิจฉัย เนื่องจากได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องของผู้ร้องแล้วปรากฎว่าหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ ซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททั้ง 9 คน โดยมีข้อความระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ไว้ทำนองเดียวกันว่า การประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่