2
shared

BWF จัดอันดับโลก ‘น้องเมย์ รัชนก’ รั้งอันดับ7

27 มิถุนายน 2562 15:21 244
สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติประกาศการจัดอันดับโลก ‘เมย์ รัชนก’ รั้งมืออันดับ7 ‘แน๊ต ณิชชาอร’ อันดับ 27

วันนี้ (27มิ.ย.62) การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF) ประกาศการจัดอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุด ในส่วนของนักกีฬาแบดมินตันไทย ประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ รั้งมืออันดับ 7 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด, "แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 27 ของโลก, "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 17 ของโลก, "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 23 ของโลก, "แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด ขยับจากเดิมมืออันดับ 145 ของโลก ขึ้นมารั้งมืออันดับ 129 ของโลก, "จิว" พิทยาภรณ์ (ภัทรสุดา) ไชยวรรณ ขยับจากเดิมมืออันดับ 60 ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ 59 ของโลก,  "แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 64 ของโลก, "พีช" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 46 ของโลก, "เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 98 ของโลก

ประเภทชายเดี่ยว "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ รั้งมืออันดับ 57 ของโลก, "โอ๊ต" สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ ยังคงรั้งมืออันดับ 21 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด, "กัน" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 17 ของโลก, "ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 29 ของโลก, "เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 19 ของโลก, "สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 52 ของโลก

ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ยังคงครองคู่มืออันดับ 4 ของโลก, "ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร กับ "เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 15 ของโลก, "เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ กับ "เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 65 ของโลก

ประเภทหญิงคู่  "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย กับ "เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล ครองคู่มืออันดับ 26 ของโลก, "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล กับ "วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 9 ของโลก, "จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ กับ "เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม คู่มืออันดับ 31 ของโลก, "หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน กับ "เฟิร์น" ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 70 ของโลก

ประเภทชายคู่ "ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร กับ "ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 37 ของโลก, "อาท" บดินทร์ อิสสระ กับ "เอ" มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 34 ของโลก, "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 49 ของโลก, "มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร กับ "ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข คู่มืออันดับ 66 ของโลก,  "เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ กับ "อเล็กซ์" วชิรวิทย์ โสทน คู่มืออันดับ 80 ของโลก