2
shared

ศาลรธน.รับคำร้อง32ส.ส.ถือครองหุ้นสื่อ ตีตก9คน

26 มิถุนายน 2562 18:27 492
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องส.ส.ถือครองหุ้นสื่อ 32 คน จาก 41 คน เนื่องจากอีก 9 คน ตรวจสอบไม่พบว่ามีการจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ถูกร้องเตรียมยื่นชี้แจงภายใน 15 วัน

ภายหลังคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ กรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ 66 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 41 ส.ส. ของฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล ที่ถือครองหุ้นสื่อ เข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติ การดำรงตำแหน่ง ส.ส. ไว้วินิจฉัยหรือไม่

ล่าสุด วันนี้ (26 มิ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติที่ประชุม มีคำสั่งรับคำร้องทั้งหมด 32 คนไว้พิจารณาวินิจฉัย ส่วนอีก 9 คนประกอบด้วย นายศาสตรา ศรีปาน นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ นางสาวภริม พูลเจริญ นางสาวปารีณา ไกรคุป นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายจักรพันธ์ พรนิมิต นายกรณ์ จาติกวนิช นายประมวล พงศ์ถาวรเดช และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ศาลไม่รับคำร้องพิจารณาไว้วินิจฉัย 

เนื่องจากได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องของผู้ร้องแล้วปรากฎว่าหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ ซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททั้ง 9 คน โดยมีข้อความระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ไว้ทำนองเดียวกันว่า การประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ดังกล่าว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ ที่จะเป็นลักษณะเข้าข่ายอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ ส.ส.ผู้ถูกร้องทั้ง 9 คน ต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3)

ส่วนคำขอให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 2 บัญญัติเงื่อนไขไว้ว่าจะต้อง ปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง แต่ในคดีนี้ผู้ร้องไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง คงมีเอกสารประกอบคำร้องเพียงหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเท่านั้น จึงยังไม่ชัดเจนว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ซึ่งศาลจะต้องไต่ส่วนเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อน ดังนั้นทั้ง 32 คน จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม หลังจากรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยทั้ง 32 คนแล้ว ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนจะต้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง