ภาคธุรกิจผนึกกำลังสู่ความยั่งยืน

19:43 14 ธันวาคม 2561 332
หัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือประเทศ คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีแนวทางจากหลายภาคส่วนพยายามไปสู่เป้าหมายเรื่องความยั่งยืน วันนี้ ภาคธุรกิจของไทยร่วมผนึกกำลังเป็นครั้งแรกเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน

 

หัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือประเทศ คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีแนวทางจากหลายภาคส่วนพยายามไปสู่เป้าหมายเรื่องความยั่งยืน วันนี้ ภาคธุรกิจของไทยร่วมผนึกกำลังเป็นครั้งแรกเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้แพลตฟอร์มของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย