1
shared

ครม.มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟู ขสมก.

25 มิถุนายน 2562 15:16 92
ครม.มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟู ขสมก. ปรับปรุงประสิทธิภาพ-ลดค่าใช้จ่าย หวังเริ่มมีกำไรปีในปี 2566

วันนี้( 25 มิ.ย.62) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)ปี2562 โดยเน้นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลลากรและรถปัจจุบันขสมก.มีพนักงาน 13,500คน มีรถ2,600คัน ซึ่งทั้งหมดอายุการใช้งานเกิน 20 ปี เฉลี่ยมีอัตราส่วนพนักงานต่อรถ1คันที่ ร้อยละ5.14 อัตราการ ขึ้นค่าจ้างที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี

โดยในแผนฟื้นฟูตั้งเป้าลดปริมาณบุคลากรให้เหลืออัตราส่วน ร้อยละ2.75 ต่อ รถ 1 คัน ในปี 2565 ผ่านโครงการเออรรีรีไทม์วงเงิน 6,000 ล้านบาทและการจ้างงานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแทนอัตรากำลังเดิม

ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหนี้นั้นปัจจุบันขสมก. มีหนี้สะสมอยู่ 118,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จัดการดูแลทั้งหมด หากดำเนินการตามแผนฟื้นฟูในภาพรวมทั้งหมดได้จะทำให้ขสมก.กลับมามีกำไรอีกครั้งในปี 2566