3
shared

ราคาทองเช้านี้ รูปพรรณขายออก 21,150 บาท

25 มิถุนายน 2562 10:13 111
ราคาทองคำเช้านี้ ทองคำแท่งขายออก 20,650 บาท รูปพรรณขายออก 21,150 บาท

วันนี้ (25 มิ.ย.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.29 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,550.00  บาทราคาทองคำแท่งขายออก 20,650.00 บาท ส่วนราคาทองคำ รูปพรรณรับซื้อ 20,177.96 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 21,150.00 บาท