1
shared

แอคมีเดียรุกสร้างสื่อโฆษณาในห้างต่อ เชื่อสู้ IOT ได้

24 มิถุนายน 2562 16:26 166
แอคมีเดีย นำการให้บริการโซลูชั่นทางด้านสื่อโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดในร้านค้าปลีกสมัยใหม่พร้อมลุยตลาดเพิ่มสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพ แม้ตลาดออนไลน์มาแรง

คุณเดิร์ก ยัน เหร์มัน อาร์ทส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอเอ็มจี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นทางด้านสื่อโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เปิดเผยว่า แอคมีเดียเป็นบริษัทบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อชั้นนำมากว่า 26 ปี และมีเครือข่ายมากกว่า 1,400 สาขา ได้แก่ บิ๊กซี ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต วิลล่ามาร์เก็ต และห้างโมเดิร์นเทรดท้องถิ่น ครอบคลุมกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมาแอคมีเดียมีการเติบโตและขยายการให้บริการมากขึ้น โดยได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับซูเปอร์มาร์เก็ต กว่า 270 สาขา และมินิ กว่า 600 สาขา เครือข่ายร้านค้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้นนี้แสดงถึงโอกาสทางการตลาดคุณภาพและศักยภาพด้านการบริหารสื่อโฆษณาของแอคมีเดีย ที่สามารถประชาสัมพันธ์ตราสินค้าเข้าถึง (Reach) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสูงถึง 30 ล้านคนต่อเดือน และสร้างโอกาสในการเห็นโฆษณา (Impressions) กว่า 50 ล้านครั้งต่อเดือน ในปี 2563 เราได้วางแผนธุรกิจที่จะลงทุนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและร้านค้าในเครือข่ายโดยคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเป็นยุค Internet Of Things นักการตลาดก็ยังให้ความสำคัญกับสื่อโฆษณาภายในร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญของ Advertising Mix ในแต่ละแคมเปญโฆษณา และการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาแบบ Sensory Marketing ที่แอคมีเดียเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า และตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย