2
shared

ตลท. โชว์ศักยภาพตลาดทุน หวังต่างชาติร่วมลงทุน

24 มิถุนายน 2562 15:17 67
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานเชิญสถานทูตกว่า 30 ประเทศ รับฟังข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทย และโอกาสการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศในอนาคต

วันนี้ (24 มิ.ย.) นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดทุนไทยมีความโดดเด่นหลายมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่รองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก พร้อมตอบโจทย์ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  และเพื่อเป็นการขยายการรับรู้เกี่ยวกับจุดแข็งของตลาดหลักทรัพย์ฯ  พร้อมสร้างโอกาสและเกิดการเชื่อมโยงในการทำธุรกิจกับต่างประเทศมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดงาน “Embassies @ SET” โดยเชิญเอกอัครราชทูต ทูตพาณิชย์ ทูตการค้าและเจ้าหน้าที่การทูต จากสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการเชื่อมโยงและให้ข้อมูลด้านการค้าการลงทุนของแต่ละประเทศ  ให้ร่วมรับฟังข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทย เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนและการทำธุรกิจระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและสถานเอกอัครราชทูตในการทำงานร่วมกันในอนาคต

“การทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับพันธมิตรในรูปแบบ partnership platform เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความร่วมมือกับหลายประเทศในหลายรูปแบบ โดยเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและตลาดทุนในระยะยาว” นายภากรกล่าว

งาน “Embassies @ SET” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ทูตพาณิชย์ ทูตการค้าและเจ้าหน้าที่การทูต เข้าร่วมกว่า 50 ราย จากกว่า 30 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตจากประเทศ คาซัคสถาน ตุรกี นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน อาร์เจนตินา อิตาลี อียิปต์ และไอร์แลนด์ เข้าร่วม