6
shared

Cyberbullying คืออะไรทำไมต้องระวัง!

24 มิถุนายน 2562 14:33 213

Cyberbullying เกิดขึ้นและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์ ซึ่งมาพร้อมกับกระแสโลกออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นสิ่งนี้จึงไม้่ใช่อะไรที่ไกลตัว

ในยุคที่สังคมออนไลน์มีอิทธิพลมากกว่าและอยู่เหนือการควบคุม การเข้าถึงข้อมูลของบุคคลในแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันไป หลายคนคงเคยได้ยินถึงการ แกล้งกันบนโลกออนไลน์ แต่การแกล้งกันแบบนั้นจะมีผลอะไรกับบ้าง วันนี้จะมาทำความรู้จักกัน

Cyberbullying คือ การแกล้งกันในโลกออนไลน์ หรือ การรังแกผู้อื่นผ่านทางโลกออนไลน์ โดยการรังแกในที่นี้เป็นได้ทั้ง การด่าทอ, กล่าวหา, ใช้ถ้อยคำเสียดสี ต่อว่าผู้อื่นโดยเจาะจงบุคคลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบ เพราะในโลกออนไลน์ ผู้รังแกไม่ได้เผชิญหน้ากับเป้าหมายอย่างจริงๆ และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เพราะเป็นโลกของอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากเป็นโลกออนไลน์ ดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างอย่างมาก จึงทำให้หลายคนอาจเคยเห็นกรณีดังกล่าวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งผู้ถูกรังแกโดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกัน บางคนใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ ในขณะที่บางคนใช้อารณ์อยู่เหนือเหตุผลจนเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมายขึ้น

ส่วนมากแล้วการแกล้งกันของเด็กปัจจุบันจะมีหลายรูปแบบ อาทิ การที่คนส่วนใหญ่แกล้งคนส่วนน้อย ,คนตัวใหญ่แกล้งคนตัวเล็ก , เรื่องเพศที่ 3 , เรื่องครอบครัว , เรื่องการเรียน เป็นต้น ดังนั้นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคมออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่าเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้

ปัญหาเหล่านี้มีทางออก

การถูกรังแกในโลกออนไลน์ หลายคนอาจจะมองว่าหาสิ่งจับต้องไปเจอ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในโลกออนไลน์ ทางออกที่ดีมีหลากหลายทาง โดยไม่ต้องเอาคืน เพราะการเอาคืนในสมัยปัจจุบัน เชื่อว่าเป็นทางออกที่ถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆ

ทางออกที่ดีควรเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนใกล้ชิดฟัง เพื่ออธิบานถึงความคิดความรู้สึกของตัวเองและสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เพื่อหาทางออกที่ดีสุด ซึ่งจะแตกต่างกับการพูดคุยกับเพื่อนที่อาจบอกเพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการเอาคืน

ทุกอย่างมีทางออก

Cyberbullying ของไทยควรมีแนวทางการแก้ไขที่ด่วนที่สุด ดังนี้

1. แก้ที่การคุมเหตุ “bullying ทางกาย”

2. การพัฒนาองค์กรที่ 3 เพื่อรับฟังและแนะแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งอาจอยู่ในรูปสายด่วนก็ได้

3. การสร้างมารยาทหรือ code of conduct ที่จะกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติตัว ซึ่งเด็กก็ควรออกความเห็นร่วมได้

ในต่างประเทศ พ่อแม่ ครู และเยาวชนสามารถค้นหาข้อมูล Safe Internet เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย Cyberbullying และอื่นๆได้จากเว็บที่รวมข้อมูลหลากหลาย

นอกจากนี้ พ่อแม่ไทยจะต้องเปลี่ยนทัศนคติ และยึดกฏเกณฑ์อายุผู้ใช้งานที่ Facebook กำหนดไว้เกิน 13 ปี รวมถึงหันมาใช้งานระบบความคุมอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานให้เคร่งครัด ทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างที่ยังไม่ชัดในประเทศไทย และต้องเร่งสร้างความรู้ให้ทุกฝ่ายมองไปทางเดียวกันให้ได้


Credit picture : Pixabay

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง