1
shared

ราคาทองขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 20,950

24 มิถุนายน 2562 09:46 114
ราคาทองปรับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 20,450 บาท รูปพรรณขายออก 20,950 บาท

วันนี้ (24 มิ.ย.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,350.00  บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 20,450.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 19,980.88 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 20,950.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงปรับขึ้น 100 บาท