2
shared

ศรีลังการักษาความปลอดภัยเข้ม ต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉิน

23 มิถุนายน 2562 19:29 81
ศรีลังการักษาความปลอดภัยเข้ม! ต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่ม หลังจากตั้งแต่เกิดระเบิดโบสถ์และโรงแรมหลายแห่งในวันอีสเตอร์

วันนี้ (23มิ.ย.62) นายไมตรีปาลา สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา ประกาศในคำสั่งว่า เชื่อว่ายังมีเหตุฉุกเฉินสาธารณะในประเทศอยู่ จึงได้ใช้อำนาจตามกฎหมายความมั่นคงสาธารณะต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายนี้ให้อำนาจตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ ประกาศมีอายุคราวละ 1 เดือน และต้องให้รัฐสภาให้สัตยาบันภายใน 10 วัน ประธานาธิบดีสิริเสนาต่ออายุมาตั้งแต่ประกาศใช้ครั้งแรกหลังเกิดระเบิดโรงแรมสามแห่งและโบสถ์สามแห่งในกรุงโคลอมโบเมื่อวันที่ 21 เม.ย. จนถึงขณะนี้ควบคุมผู้ต้องสงสัยแล้วกว่าร้อยคน ในจำนวนนี้เป็นสตรี 10 คน 

ผู้นำศรีลังกาบอกกับนักการทูตออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น สหรัฐ และหลายประเทศในยุโรปเมื่อปลายเดือนพ.ค.ว่า สถานการณ์ความมั่นคงในศรีลังกากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วร้อยละ 99 เขาจะปล่อยให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหมดอายุลงภายในวันที่ 22 มิ.ย. พร้อมกับให้ความมั่นใจว่ากองกำลังความมั่นคงได้ควบคุมตัวหรือสังหารผู้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดโดยตรงหมดแล้ว โดยโทษว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธในประเทศ

ขณะที่กลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) อ้างว่าเป็นคนลงมือ ยังไม่มีการชี้แจงจากรัฐบาลศรีลังกาว่า เหตุใดประธานาธิบดีจึงเปลี่ยนใจ แต่การรักษาความปลอดภัยในประเทศยังคงเข้มงวด