1
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์ก

23 มิถุนายน 2562 20:02 91
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก

วันนี้ (23มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังแกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ความว่า

แกรนด์ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักแซมเบิร์ก ลักแซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักแซมเบิร์ก หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของราชรัฐลักแซมเบิร์ก หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง จะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความเข้าใจอันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดยิ่งขึ้น ระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง