ธอส.เปิดจองสิทธิกู้ซื้อ"บ้านล้านหลัง"วันเดียว23ธ.ค.นี้

17:08 8 ธันวาคม 2561 3,224
ธอส.ดีเดย์เปิดให้ประชาชนจองสิทธิกู้ซื้อบ้านใน"โครงการบ้านล้านหลัง"ราคาไม่เกิน1ล้านบาทวันเดียว 23 ธ.ค.นี้ 

วันนี้(8ธ.ค.61)ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้ธอส. จัดทำ "โครงการบ้านล้านหลัง" ภายใต้วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองล่าสุดธอส. มีความพร้อมเปิดให้ประชาชนที่สนใจจองสิทธิขอสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทได้วันที่ 23ธ.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถจองสิทธิได้ที่ธอส.สำนักงานใหญ่ พระราม 9

 

ส่วนภูมิภาคจองสิทธิได้ที่ทำการสาขาธนาคารทุกแห่งยกเว้นสาขาในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ผู้จองสิทธิต้องเดินทางมาแสดงตัวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและแจ้งรหัสทรัพย์ที่ต้องการจอง

 

กรณีจองซื้อทรัพย์ในเว็บไซต์จีเอสบีมิลเลียนโฮม ซึ่งเป็นแคตตาล็อกรวบรวมที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน1ล้านบาทที่พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ไตรมาสที่ 2 ปีหน้าให้สิทธิจอง 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนต่อ 1 รายการทรัพย์ แต่ 1 รายการทรัพย์ให้จองได้ไม่เกิน 2 สิทธิ์เพื่อเป็นการสำรองไว้แต่ให้สิทคนจองลำดับ 1 ก่อน

 

เมื่อจองสำเร็จจะได้รับข้อความ SMS หรือใบจองสิทธิที่ระบุหมายเลขลำดับในการจองเพื่อนำไปใช้ประกอบยื่นกู้ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบวันที่ยื่นเอกสารขอกู้เเงินได้จากเว็บไซต์ของธอส.รอบแรกกำหนดวันที่ 2 มกราคม 2562 และเมื่อถึงลำดับแล้วต้องยื่นคำขอกู้ภายใน 90 วัน สำหรับการกู้เงินในโครงการบ้านล้านหลัง ธอส.จะคิดดอกเบี้ยคงที่3-5ปี ในอัตรา 3% ทำให้ผู้กู้มีภาระการผ่อนชำระเพียงเดือนละ 3,800 บาทเท่านั้น