ก.ล.ต.โพสต์เตือนหลอกลงทุน"โทเคนดิจิทัล"

13:31 8 ธันวาคม 2561 1,411
ก.ล.ต.เตือนปชช.เสี่ยงถูกหลอกลงทุนหลักทรัพย์ดิจิทัล หลังพบมีอีกรายเริ่มชักชวนให้ลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมแจงยังไม่มีรายใดได้รับอนุญาต


วันนี้(8ธ.ค.61)สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจพบว่า มีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือโทเคนดิจิทัล บริษัท ไทยแองเจิลอินเวสเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผ่านทางสื่อ ออนไลน์ต่างๆ อาทิ เฟซบุ๊ก, ยูทูป ซึ่งก.ล.ต. ยืนยืนว่าบริษัท ไทยแองเจิลอินเวสเตอร์ ยังไม่ได้ยื่นคำขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

 

ดังนั้นขอเตือนให้ผู้ที่ได้รับข่าวสารหรือได้รับการชักชวนควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากโทเคนดิจิทัลไม่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและการสอบทานสัญญาอัจฉริยะโดยไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. และอาจไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน นอกจากนี้โทเคนดิจิทัลดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

นอกจากนั้นปัจจจุบันยังไม่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายใดได้รับอนุญาต และยังไม่มีผู้ใดมายื่นแบบคำขออนุญาตและแบบไฟลิ่งกับก.ล.ต. หากถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทใดควรพิจารณาด้วยความรอบครอบ และหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัยสามารถแจ้งได้ที่คอลเซ็นเตอร์ของ ก.ล.ต. โทร. 1207 และในกรณีตรวจพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.จะประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป