1
shared

น้ำมันทุกชนิด ปรับขึ้น40สต. เว้น E85 ขึ้น20สต.มีผลพรุ่งนี้

21 มิถุนายน 2562 18:44 75
ปตท. และบางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร

วันนี้ (21 มิ.ย. 62) บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (22 มิ.ย. 62)

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR และ บางจากฯ วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ 

- เบนซิน 95 อยู่ที่ 34.86 บาท/ลิตร

- แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.45 บาท/ลิตร

- แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 27.18 บาท/ลิตร

- E20 อยู่ที่ 24.44 บาท/ลิตร

- E85 อยู่ที่ 19.89 บาท/ลิตร

- ดีเซล อยู่ที่ 26.19 บาท/ลิตร

- ดีเซลพรีเมียม อยู่ที่ 30.06 บาท/ลิตร

- HSD-B10 อยู่ที่ 25.19 บาท/ลิตร

- HSD-B20 อยู่ที่ 21.19 บาท/ลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร)