9
shared

เข้าใกล้ไทยทุกขณะ! หมูติดเชื้ออหิวาห์ระบาดในลาวใต้

21 มิถุนายน 2562 10:56 1093
ลาวรายงานพบหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกา ในหมูบ้าน 7 จุดที่แขวงสาละวัน สัตว์ตายแล้วถึง 973 ตัว

วันนี้ ( 21 มิ.ย. 62 )องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ระบุว่า ลาวรายงานพบหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาเป็นครั้งแรก โดยยืนยันว่าการระบาดของโรคเกิดขึ้นในแขวงสาละวัน ทางภาคใต้ของประเทศ

ทั้งนี้ลาวรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา 7 จุดในหมู่บ้านที่อยู่ในแขวงสาละวัน ที่ทำให้มีสัตว์ตายถึง 973 ตัว ตามการระบุของ OIE ที่อ้างข้อมูลของกระทรวงเกษตรลาว โรคดังกล่าว ที่รักษาไม่หายในหมู แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วประเทศจีนตั้งแต่เดือนส.ค. 2561 และแพร่ระบาดในเวียดนามปีนี้.