2
shared

มท.ถกด่วน!รับมือพายุโซนร้อนปาบึก

10 เมษายน 2562 02:30 11
มท.ประชุมด่วนวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สั่งการ16จังหวัด เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือปชช.รับมือพายุโซนร้อนปาบึก

วันนี้(2ม.ค.62) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มหาดไทย) ประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปยังจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ14 จังหวัดใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึกโดยเน้นเฝ้าระวังและติดตา สถานการณ์ใน3เรื่อง ทั้งการเคลื่อนตัวของพายุ, การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ รวมถึงการเตรียมพร้อมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันท่วงที

 

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

อีกทั้งเสริมแนวคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยทางทะเล โดยเฉพาะการห้ามเดินเรือทุกประเภท รวมถึงกำชับสถานประกอบการในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามประกอบกิจกรรมทางทะเลทุกประเภทในช่วงที่มีคลื่นลมแรง

 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป