หวั่นคนแบงก์-สื่อตกงานพุ่งหลังเอไอเข้ามาแทนที่

18:53 4 ธันวาคม 2561 1,857
จับตาการปรับลดแรงงานในภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมีการนำเอไอมาใช้แทนที่แรงงานคนมากขึ้น

จับตาการปรับลดแรงงานในภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมีการนำเอไอมาใช้แทนที่แรงงานคนมากขึ้น