ประชุมโลกร้อนในโปแลนด์ ผู้นำพูดถึงผลกระทบ

15:49 4 ธันวาคม 2561 751
ประชุมโลกร้อนในโปแลนด์ ผู้นำหลายประเทศพูดถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ

ประชุมโลกร้อนในโปแลนด์ ผู้นำหลายประเทศพูดถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ