2
shared

พปชร.เตรียมดันกฎหมายคู่ชีวิต-เพศสภาพให้เป็นสากล

20 มิถุนายน 2562 14:32 151
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เตรียมผลักดันกฎหมาย คู่ชีวิต-เพศสภาพ เป็นพระราชบัญญัติบังคับใช้ เน้นความเท่าเทียม ทุกเพศทุกวัย ในสังคม

วันนี้ (20มิ.ย.62) นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  รับข้อเสนอจากนายกิตตินันท์  ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค ให้ช่วยผลักดันนโยบายสร้างความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการช่วยผลักดันร่างพ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิตให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว ในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพราะปัจจุบันบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงประสบปัญหาปัญหาทางสังคมอย่างมากมายเพราะไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองให้ประชาชนกลุ่มนี้ เช่นการไม่สามารถจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎร์ได้และการถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ อยากให้มีการแก้ไขหลักสูตรแกนกลางของการเรียนการสอนเกี่ยวกับสุขศึกษาและพละศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศศึกษาให้เกิดความเข้าใจและยอมรับและเคารพความแตกต่างทางเพศทุกมิติ รวมถึงให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศเพราะกฎหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาผู้แทนราษฎร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการผลักดันจากรัฐบาลชุดใหม่

ขณะที่นายอุตตม กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ พร้อมที่จะร่วมผลักดันข้อเสนอของสมาคมฟ้าสีรุ้งให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะร่างกฏหมายต่างๆเพื่อความเท่าเทียมของบุคคลทุกเพศภาพในสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักสากลเพราะพรรคให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ซึ่งทันทีที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคพปชร.เข้าไปทำงานก็จะเริ่มผลักดันข้อเรียกร้องเหล่านี้ทันที


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง